Địa chỉ

1.

106/3 ấp tam đông - Phường Tân Chánh Hiệp - Quận 12 - Việt Nam